Spanish Language Travels neemt je privacy zeer serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Hiervoor houden wij ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat al jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en dat wij hier zorgvuldig mee omgaan.

In onze privacyverklaring kun je nalezen wat we doen met jouw persoonsgegevens en hoe we deze verwerken. Mocht je alsnog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Het verzamelen en delen van persoonsgegevens

Als je bij ons een reis boekt, ontvangen wij van jou persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die je invult via ons aanmeldformulier gebruiken wij uitsluitend om de door jou gevraagde reis te kunnen boeken. Deze gegevens worden niet aan andere bedrijven of instanties doorgegeven, behalve aan de partijen die betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van je reis. Dit betekent dat je persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze lokale partnerorganisaties (i.e. contactpersonen in het buitenland, en eventuele andere partijen die betrokken zijn bij het samenstellen van jouw reis).

Alleen indien er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze gegevens, overhandigen wij persoonsgegevens aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

Tevens vragen wij bij boeking naar een naam en telefoonnummer van thuisblijvers, en jouw relatie tot deze perso(o)n(en). Spanish Language Travels gaat er vanuit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat deze gegevens bij ons in het bezit zijn en uitsluitend door ons gebruikt worden in geval van een noodsituatie.

Bewaring, inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Na 7 jaar inactiviteit worden je gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon. Je hebt daartoe de volgende rechten:

  • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben
  • uitleg krijgen welke persoonsgegevens wij tot onze beschikking hebben en wat we daarmee doen
  • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens
  • je gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot jou als persoon.
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals: – het volgen van je bezoek op onze website (tracking) – het gebruiken van je aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Spanish Language Travels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@s-l-t.com.

Marketingactiviteiten: social media en nieuwsbrief

Om onze toekomstige en oud deelnemers op de hoogte te houden van onze nieuwste producten, aanbiedingen en evenementen maken wij gebruik van social media.

Via onze social media kanalen verstrekken wij uitsluitend namen en foto’s van deelnemers indien zij ons hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar o.a. informatie wordt opgeslagen zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Je kunt via je browserinstellingen het plaatsen van cookies uitschakelen en deze verwijderen. Het kan zo zijn dat sommige onderdelen op onze website dan niet meer goed functioneren. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste met je persoonsgegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Spanish Language Travels behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Spanish Language Travels een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Spanish Language Travels je persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen over onze privacyverklaring?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om je wettelijke rechten uit te oefenen, stuur dan een mail naar info@s-l-t.com. o.v.v. AVG privacy.

Deze privacy verklaring is het laatst bijgewerkt op 19 mei 2019