Learn Spanish in Latin America

PERU VRIJWILLIGERSWERK

Als je in Peru vrijwilligerswerk wilt doen bieden we je goede mogelijkheden in Cusco. Uiteraad geheel kosteloos. De school in Cusco biedt veel verschillende vrijwilligerswerk mogelijkheden. Standaard bestaat er een minimale deelnametijd aan een project van 4 weken. Daarnaast wordt je geacht een eenvoudig gesprekje te kunnen voeren met de mensen met wie je gaat werken. Natuurlijk wil je ook kunnen communiceren met de andere werkers in het project. Voor sommige vrijwilligerswerk projecten dient je niveau van Spaans nog iets hoger te zijn. De school helpt je graag bij het kiezen van het meest geschikte project. Stuur ons je C.V. zodat we je opleiding en werkervaring kunnen beoordelen. Daarnaast verwachten we van je een kort tekstje waarin je beschrijft wat je zou willen doen en wat jouw verwachtingen zijn. Heb je totaal geen werk ervaring maar wil je wel in Peru vrijwilligerswerk doen? Dat hoeft geen probleem te zijn maar we willen dat wel graag vooraf weten. Op die manier kunnen we je toch in een geschikt project plaatsen. In Peru vrijwilligerswerk doen geeft veel voldoening. De indiaanse mensen in en om Cusco hebben nog steeds een achterstandspositie. Jongeren Engels leren of leren met een computer omgaan helpt hen een betere positie in de maatschappij te veroveren. Daarom is in Peru vrijwilligerswerk doen erg zinvol.

Peru vrijwilligerswerk – Kleine kleuterschool in achterstandswijk van Cusco.
Soort werk: – Brandwonden- en trauma afdeling van een ziekenhuis.
– Kliniek voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen.
– Project voor na-schoolse opvang van kansarme kinderen.
– Begeleiding en scholing van kansarme jong- volwassenen.*
– Begeleiding en scholing van alleenstaande moeders.*
– Bejaardenopvang.
– Rehabilitatie centra voor jonge criminelen, drugsverslaafden.*
– Opvang in ‘blijf-van-mijn-lijf huizen’.*
* specifieke opleiding en / of werkervaring voor dit vrijwilligerswerk in Peru is een voorwaarde.
– Werken in het regenwoud in Manu Nationaal Park. Het kost E500 maar daarvoor krijg je transport van Cusco naar het project en terug (9 uur met een bus) een een maand accommodatie in een tent en maaltijden. Heel redelijk dus! Je werk kan onder meer bestaan uit het aanplanten van bomen (herbebossing), het open houden van de paden, helpen bij constructie van houten gebouwtjes, inventariseren van planten- en diersoorten in de regio, helpen bij het oogsten van gewassen, koken, helpen drinkwater voorzieningen te creëren. We hebben een folder, vraag ons erom!

Ga terug naar de Homepage om te zien hoe de site is opgebouwd in Spaanse lessen, vrijwilligerswerk, en reizen mét Spaanse lessen.

Back to Top